Vi hjälper dig! Ring 0141-21 70 70 och prata med en av våra experter.
Nytt avsnitt av SUP-podden. Lyssna här!
Snabb leverans!
Fri frakt!
Gratis returer!
Leverans till:
Leverans till:
USA (USD)
Ändra
Språk: SV / EN

Idén bakom Kona Ocean handlade om att vi ville skapa den fulländade SUP-brädan för träning och tävling. En bräda som kunde hanteras av alla oavsett tidigare erfarenhet, att fler därigenom skulle kunna uppleva tjusningen och förstå nyttan av att träna SUP. En bräda som gör insteget till SUP-träning minimalt och som glider lätt och snabbt i alla väder och vatten.

SYFTE

Efter många långa funderingar, programmeringar och tester enades vi om att de
n typ av SUP-bräda som vi ville åstadkomma behövde en lång smäcker form med låg bottenkurvatur (rocker), men med en yta som var stor nog för att kunna plana. När vi paddlar en SUP-bräda behöver vi alltid kunna hantera olika former av vågor. När vi till exempelvis paddlar i medvind och med vågorna, så kommer vi också att kunna öka farten markant. När farten ökar kommer vi snart ifatt vågen framför och om vi då inte hinner styra eller trimma brädan i tid kommer fören att dyka ner i framförvarande våg, vilket gör att farten bromsas kraftigt.   

FormFunktion - Aerodynamik - Planing - Balans - Frekvens - Surfing - Design - Konstruktion - Sportbil - Skrov - Volym - Tillverkning - Däck - Dränering - Fena - Ytskick - Stabilitet 

 

Form 

För att minimera effekten av detta såg vi att en lätt v-formad för (nose) var det vi letade efter. Vi såg samtidigt att om bottenkurvaturen lyftes markant i fören kunde vi motverka att SUP-brädan grävde ner sig ytterligare. Om fören nu ändå skulle hamna under vattnet så såg vi att om vi fördelade en stor del av volymen brett och lågt, cirka tre fjärdedelar framåt, så kommer fören lyfta sig mjukt upp ur vattnet och vi kan då driva på farten igen. Sammantaget såg vi också att Kona Ocean med sin smäckra för och profil, oftast skär rakt igenom framförvarande våg utan att farten minskar nämnvärt.  

Funktion 

För att Kona Ocean också skulle kunna paddlas så lätt som möjligt i sid- och motvind behövde vi även fundera kring aerodynamik. Vi såg att främre delen av brädan behövde en annan form i förhållande till vad vi sett hos tidigare SUP-brädor. För att få till detta behövde vi minimera volymen men utan att brädan skulle tappa flytkraft och dyka.

 

Aerodynamik

Den aerodynamiskt utprovade formen gör att brädan lättare kan hålla kursen i sidvind och bromsas mindre vid motvind. Vindens påverkan reduceras också när den styrs i medvind. Konsensus är att vi nu kan lägga all vår energi på att driva brädan i rätt riktning istället för att behöva lägga kraft på att kämpa mot vind och vågor. Nu får vi istället möjlighet att utnyttja dessa till vår fördel. 

Planing  

För att denna SUP-bräda skulle få de bästa förutsättningarna att kunna glida så effektivt och ansträngningslöst som möjligt i alla förhållanden, såg vi att ett s.k. planingsskrov var att föredra. För att brädan lättare skulle kunna plana och ligga högt i vattnet när vi paddlar i krabb sjö, formade vi skrovets undersida med en enkel konkav i fören som successivt övergår till dubbel konkav bakåt för att på så sätt ge lyft och släpp. I aktern slätas konkaviteterna ut för att ge brädan släpp och rätt egenskaper för att kunna styras och surfas i vågor.   

Balans 

Utfallet av denna mångåriga och omfattande designprocess med otaliga tester och mätningar blev en SUP- bräda vars grundform nu är av elegant och klassisk karaktär, med en väl tilltagen och balanserad yta från för till akter och som förstärker dess förmåga att behålla fart. Detta gör också Kona Ocean mindre känslig för viktförändringar i längdled, vilket betyder att vi kan lägga mer kraft på att driva och trimma brädan utan att behöva kompensera för ofrivillig rullning (roll).   

Frekvens 

Genom all testning har vi också sett att en SUP-bräda som Kona Ocean med s.k. planingsför, gynnas av att paddlas med lite högre frekvens/kadens (antal paddeltag per minut). Tanken med denna typ av bräda är att den ska ligga högt i vattnet för att på så sätt minimera vattenfriktion och då behöver vi hålla en något högre frekvens i förhållande till en SUP-bräda med deplacementsför som exempelvis Kona Numinous.   

Surfing 

Under funktionstestningen visade det sig att Kona Ocean-brädorna fungerar alldeles förträffligt att surfas och paddlas i brytande vågor. Genom sin unika design och möjlighet att anpassa fenans position, går det exceptionellt lätt att med en 14 fot lång bräda, fånga vågor tidigt och att svänga med hjälp av både brädans bakre kanter och den optimalt placerade fenboxenDen här SUP-brädan klarar att relativt enkelt utföra allt från s.k. “bottom/topturns” och “cutbacks” till “noseriding”. Kom då bara ihåg att även vaxa fören samt att fästa fångremmen i det bakre fästet utifrån ren självbevarelsedrift. 

Hållbar design  

En av de viktigaste parametrarna i detta utvecklingsarbete har hela tiden handlat om kvalitet, d.v.s. brädans hållbarhet över tid. Eftersom vi nu sett att själva skrovformen är så funktionell och snabb att den kommer bidra till att alla kan utvecklas och njuta av SUP-träning samt vinna tävlingar under många år framöver, ville vi också att konstruktionen skulle hålla minst lika länge. Vår strävan och mål är att minst tre personer ska kunna nyttja varje enskild SUP-bräda från Kona under minst tre år. Något som också innebär att alla våra SUP-brädor för tävling och träning behöver en livslängd på mer än 9 år. 

Konstruktion 

De stora frågorna har då kommit att handla om hur vi kan konstruera en SUP-bräda som klarar våra högt ställda krav och vem som klarar att bygga den. Efter att ha testat och underkänt ett otal prototyper från olika tillverkare runt om i världen började vi misströsta. Vår egen vision om vad SUP handlar om skilde sig markant från den övriga brädsports-industrin, en industri som vi alla hade erfarenhet från men som vi också hade svårt att förlika oss med. 

Sportbil 

Av ren slump fick vi kontakt med en tillverkare som stod utanför den industrin vi kände, en tillverkare av exklusiva delar till sportbilar. Plötsligt hade vi någon med kunnandet att både bygga och producera vad vi sökte i en SUP-bräda men det krävde också en tillverkningsmetod som ingen annan brädtillverkare klarade. Sakteliga började kedjan att länkas samman, nu hade vi en partner som faktiskt levde upp till våra högt ställda krav och som ville vara en del i vår strävan att skapa hållbara produkter och en hållbar tillverkningsprocess. 

Skrovkonstruktion  

Konas SUP-brädor i kompositmaterial byggs utifrån en ultralätt CNC-fräst skumkärna i EPS som förses med anpassade förstärkningar för att reglera styvheten i alla plan. EPS-kärnan kläs därefter med fiberlaminat av både karbon och glas som sedan formpressas under tryck i en värmeform. Tillsammans med skrovformen styr mängden kolfiber hur reaktiv brädan blir och ju mer kolfiber desto snabbare reagerar brädan på paddeltaget och hur vi rör oss på brädan, något som både kan vara positivt eller negativt beroende på hur vana vi är att paddla SUP.  

Tillverkningsprocess

Denna avancerade teknik är det som ger en konstruktion med låg vikt och som samtidigt tål all sorters påfrestning. Förhållandet mellan härdplast och fiberlaminat är avgörande för slutproduktens kvalitet och funktion och kontrolleras noggrant under hela processen, allt för att åstadkomma optimal styvhet och styrka i förhållande till vikt. Denna konstruktion ligger till grund för en SUP-bräda som ska hålla att paddla dagligen i 10 år. 

Volym 

Kona Ocean är designad med optimalt anpassad volym i förhållande till vilken vikt på paddlare som den ska klara att bära samt den marschfart som brädan är tänkt att kunna paddlas i. Våra omfattande fälttester på vattnet har visat att en balanserad volymfördelning är avgörande för hur SUP-brädan kommer att fungera i olika förhållanden samt hur brädan reagerar på olika belastningar under paddling. För att motverka stampning (pitch) och för att brädan ska bli så funktionell som möjligt så har vi tillfört mer volym i aktern. 

Volymfördelning

Med en s.k. anpassad volym ger brädan god stabilitet även när brädan styrs från aktern, d.v.s. att det finns tillräckligt med flytkraft för att bära paddlaren även när denne står i aktern vid exempelvis en pivot-vändning. Den ökade volymen i aktern gör också att SUP-brädan lättare kommer med vågorna vid exempelvis medvindspaddling (downwind). Den förhöjda ståytan bidrar också till att vatten lättare rinner av brädan och att det vatten som spolats över kanterna kan rinna ner mot och ut igenom de tvådubbla dräneringshålen. 

Däck 

Däcket på Kona Ocean har en matta i EVA av yttersta kvalitet med s.k. diamond-struktur för att ge optimalt fäste samt att underlätta cirkulationen i fötterna vid långa paddlingar. Däcksmattan är dessutom nedsänkt i däcket för att brädan ska kunna behålla en så låg tyngdpunkt som möjligt. En extra s.k. surf-matta medföljer också. Denna är tänkt att användas när du vill surfa med brädan i brytande vågor och ger då extra grepp och stöd när du står i surf-position med bakre foten tvärs över brädan. Surf-mattan placeras då i aktern, precis framför det bakre fästet för fångremmen. 

Dränering 

För effektiv dränering har Kona Ocean konstruerats med tvådubbla dräneringshål. Dessa är nedsänkta i brädans sidor med en negativ aktervinkel för att hindra vatten från att rinna tillbaka in på brädan. Däcket sluttar också aningen utåt sidorna för att få vattnet att naturligt rinna mot dräneringshålen. 

Fenan 

Kona Ocean levereras med en 7 tums (175 mm) handslipad glassfiberfena som är specifikt anpassad för denna SUP-bräda. Att den just är tillverkad i glasfiber har en mängd fördelar som att den t.ex. får rätt flex och vikt i förhållande till brädan. Fenans design är optimerad för att ge kursstabilitet, manöverbarhet och minimalt motstånd i vattnet. Fendjupet erbjuder också en bra balans mellan stabilitet och manöverbarhet och funkar utmärkt för pivot-vändningar även på grunt vatten. Fenan har också en tillräcklig lång bas (175 mm) i förhållande till brädans storlek för att ge bästa möjliga kursstabilitet och acceleration. Fenvinkeln på 51° gör att den med lätthet kan paddlas igenom sjögräs etc. 

Fenbox 

Fenboxen på Kona Ocean är av så kallad US-modell med en totallängd 10 tum (254 mm) vilken är avsevärt längre än marknadsstandard. Att vi har valt att montera en så lång box gör SUP-brädan än mer anpassningsbar och möjligt för paddlaren att justera fenans placering helt efter rådande vattenförhållanden och individuell paddlingsteknik. Vi har också valt att placera fenboxen lite annorlunda än andra tillverkare då vi såg hur viktigt detta var för brädans prestanda och hur vi kunde öka denna genom en mer genomtänkt placering. 

Ytskikt

För att SUP-brädan ska ge kunna ett inspirerande intryck efter många års användande, insåg vi också att vi dels behövde en tilltalande och stilren grafik som var enkel att återskapa om den skulle behöva repareras. Vi behövde också ett hållbart och skyddande ytskikt som var starkt nog för att klara lättare stötar. Eftersom vi nu var en del av bilbranschen genom vår tillverkare fortsatte vi i samma bana och kapslade in konstruktionen med fyra lager billack. 

Billack 

Visserligen påverkar mängden lack SUP-brädans vikt något men vi såg att ett starkt ytskikt har en viktigare funktion för brädans livslängd än dess vikt, då brädans vikt kan ses ur flera aspekter. En relativt lätt SUP-bräda är att föredra vid accelerationer och vid medvind, medan en tyngre bräda behåller farten längre när den kommit upp i fart samt vid sid- och motvind. 

Beräkning 

För att komma fram till hur vi skulle kunna öka SUP-brädornas stabilitet krävdes omfattande beräkningar i design- och konstruktionsprogram för hydrostatik/hydrodynamik och till slut lyckades vi hitta sätt att sänka nivån på ståytan utan att det inverkade på brädans vridstyvhet och karaktär. 

Tyngdpunkt 

Att ståytan ligger så nära vattenytan som möjligt innebär att brädans och paddlarens gemensamma tyngdpunkt (GTP) sänks. Detta gör att brädan får mer stöd av vattnet och upplevs mindre nervös. Brädan “rullar” inte lika lätt, d.v.s. vickar från sida till sida. Detta kan du enkelt testa genom att ställa dig i parallell-position med fötterna så nära brädans kanter som möjligt. Om du sedan lyfter upp ena foten i luften så kommer brädan inte att slå runt. Genom att vi står närmare vattnet får vi även en bättre kontroll på SUP-brädan och kan enklare trimma och styra den genom att förflytta vår kroppsvikt. 

Stabilitet 

I vår strävan att producera marknadens snabbaste och mest funktionella brädorna för SUP-träning/tävling har vi behövt fokusera på ett flertal olika parametrar. Tidigt insåg vi att en av nycklarna till detta var stabilitet, d.v.s. att Konas brädor alltid skulle upplevas mer stabila vilket i sin tur gav upphov till vårt motto “Stability for Performance™”. 

Typer av stabilitet 

När vi pratar om stabilitet så pratar vi i regel om två typer av stabilitet. Den första typen kallar vi initialstabilitet och med det menas hur stabil SUP-brädan upplevs när vi står på en stillaliggande bräda. Initialstabiliteten är som mest intressant när vi ska utvärdera rekreationsbrädor (uppblåsbara, allround) där man i många fall står stilla på brädan eller paddlar i relativt låga hastigheter. Den andra typen av stabilitet och som är mer betydande när det gäller tävlings- och träningsbrädor kallar vi sekundärstabilitet. Denna typ av stabilitet visar på hur stabil brädan upplevs vid skrovfart och exempelvis vid accelerationer. 

Finish

Då våra SUP-brädor är tränings- och tävlingsredskap av högsta klass, ville vi naturligtvis också ge dem ett exklusivt intryck likt en påkostad racercykel, då många av de som insett fördelarna med SUP som kompletterande träning kommer just från cykling. Att SUP-brädorna dessutom poleras till högglans från fabrik fyller flera syften där ett är att den glider snabbare i vattnet, en annan är att den drar åt sig mindre smuts och en tredje är att den alltid går att polera upp till nyskick även efter flera års användande. En annan aspekt med tanke på produktpris är också att våra SUP-brädor med kolfiberlaminat innehåller betydligt mer kolfiber än vad en cykelram i kolfiber gör... 

Detaljer 

Kona Ocean har två infästningar för fångrem (leash) utifrån vad som passar dig och förhållandena. Ett sitter framför ståytan vilket oftast används vid träning- och tävling samt ett fäste i aktern för paddling och surfing i brytande vågor.  I fören finns också en infästning (FCS) för action-kamera, så att du exempelvis kan filma dig själv för teknikstudier etc. Framför ståytan finns också fyra fästen för att t.ex. kunna montera ett elastiskt packsystem så att du kan ta med olika förnödenheter. 

Jämförelse och hydrostatik 

Genom att använda marinarkitektoniska principer kan vi nu enkelt analysera och jämföra SUP-brädors stabilitet och glid. Vi har härigenom fått fram unika indextal som vi nu kan använda för att säkerställa vilken bräda som passar just oss bäst utifrån vår kroppskonstitution, syften och förutsättningar. Vi kan också tillämpa detta på alla nya brädor som vi producerar. Formeln för dessa tal innefattar alla aspekter av stabilitet och glid och t.ex. ståytans nivå, balanspunkt, volymfördelning, bredd, våtyta, vattenlinjelängd, vikt etc. 

Kona Ocean 

Sammanfattningsvis så hoppas vi att du genom denna text har fått lite mer förståelse för vad som ligger bakom utvecklingen av en s.k. “hård” SUP-bräda. Att du härigenom kan känna dig lite tryggare i valet av en SUP-bräda för träning och tävling och som dessutom passar just dig och dina förutsättningar allra bäst. Har du ytterligare funderingar gällande val av bräda eller hur du får bäst effekt av SUP-träning så tveka inte att kontakta oss.  

Beställ din nya Kona Ocean Carbon Hybrid här.

Beställ din nya Kona Ocean All Carbon här.

Vi ses på vattnet! 

/Team Kona 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Jag vill få förtur till realisation, nyheter och kampanjer.

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: $0
Till kassan