Vi hjälper dig! Ring 0141-21 70 70 och prata med en av våra experter.
Nytt avsnitt av SUP-podden. Lyssna här!
Snabb leverans!
Fri frakt!
Gratis returer!
Leverans till:
Leverans till:
USA (USD)
Ändra
Språk: SV / EN
SUP / Uppblåsbar SUP / Uppblåsbara SUP Brädor / Kona Active Air SUP 10.8 - 32
DUBBLA LAGER - TRIPPLA SIDOR (25 PSI) - VÅRT VAL!
Kona Active Air SUP 10.8 - 32

PRODUKTBESKRIVNING

Beskrivning:

Uppblåsbar Kona Active Air SUP 10.8

Kona Active Air SUP 10.8 är en bred SUP-bräda, med en bredd på 32”. Brädan känns stabil i låg fart och när du står stilla med den. Kona Active Air SUP 10.8 har en generöst tilltagen däckmatta, 5 mm i tjocklek med slipat strukturmönster för ett bra grepp och i fören finns elastiska packremmar. SUP-brädan är utrustad med US-box fensystem så att du kan anpassa valet av fena efter dina preferenser och rådande vattenförhållanden.

Hur väljer du vilken 10.8 du ska köpa?

Material i Kona SUP

Kona Active Air SUP 10.8 tillverkas av 6” drop-stitch material med maskinlaminerat dubbel-lager, SUP-brädan har förstärkta sidor med kolfiberstruktur och skarvförstärkningar på ovan- och undersidan som gör brädan styvare.

 

TEKNISK INFORMATION

Artikelnummer:1210310-108
Varumärke:Kona
Rekommendation 

Rekommendation

Med "Rekommendation" menas till vem och vilket användningsområde produkten primärt är anpassad för.
Användningsområde: 

Användningsområde

"Användningsområde" anger till vilken typ av vattenmiljö (kanal, sjö, hav etc) och till vilken typ av SUP-paddling (touring, träning, tävling etc) som produkten primärt är designad för.
Fritid
Paddlarens vikt: 

Paddlarens vikt

Med "paddlarens vikt" menas vilken högsta kroppsvikt på användaren som utrustningen primärt är anpassad för.
< 120 kg
Tekniska data 

Tekniska data

"Teknik data" beskriver produkten i detalj och andra uppgifter om produkten. Om en uppgift skulle saknas så är den inte relevant för just denna produkt.
Längd: 

Längd

"Längd" anger produktens totala längd. Är produkten uppblåsbar så anger måttet produktens längd i uppblåst tillstånd med rekommenderat tryck. Gällande justerbara produkter så visar siffrorna både produktens längd i sitt lägsta hopskjutna läge samt i sitt fullt utdragna läge.
10'8", 3,25 m
Bredd: 

Bredd

"Bredd" anger produktens totala bredd, dvs där produkten är som bredast. Är produkten uppblåsbar så anger måttet där produkten är som bredast i uppblåst tillstånd med rekommenderat tryck.
32,0", 81,3 cm
Volym: 

Volym

"Volym" indikerar hur mycket luft som SUP-brädan innehåller (uppblåsbara brädor) eller hur stor dess skumkärna är (hårda brädor). Detta ger också en indikation om brädans flytkraft och står i relation till användarens kroppsvikt. Av denna anledning är det viktigt att välja en bräda som är anpassad för användaren.
291 L
Brädans vikt: 

Brädans vikt

"Brädans vikt" anger SUP-brädans specifika och totala vikt.Obs! Tillverkningsprocessen medför att mindre viktskillnader kan förekomma.
10,8 kg
Tjocklek: 

Tjocklek

"Tjocklek" anger hur tjock produkten är där den är som tjockast.Gällande SUP-brädor så avser måttet höjden på en liggande bräda, dvs det största avståndet mellan undersidan och översidan.
6.0", 15.2 cm
Max tryck: 

Max tryck

"Max tryck" avser det maximala lufttryck som är rekommenderat att pumpa en uppblåsbar SUP-bräda till. Generellt klarar en Kona-bräda ett betydligt högre lufttryck än detta men det kan medföra att produkten deformeras och därigenom upphör garantin att gälla.
25 psi, 1,72 bar
Antal lager: 

Antal lager

Med "antal lager" menas hur många skikt den uppblåsbara SUP-brädans över- och undersida innefattar samt vilken typ av material. Antal lager definierar bla konstruktionens styvhet och därigenom hur stabil brädan upplevs. Detta påverkar även brädans vikt och ju fler lager desto styvare bräda men då också tyngre bräda.
Dubbla lager
Sidor: 

Sidor

Med "sidor" menas hur många skikt av PVC som den uppblåsbara SUP-brädans sidoväggar består av samt i vilket material de är tillverkade i. Antal lager och eller material definierar bla konstruktionens styvhet och därigenom hur stabil brädan upplevs. Detta påverkar även brädans vikt och ju fler lager desto styvare bräda men då också tyngre bräda.
Dubbel
Flytkraft: 

Flytkraft

Med "flytkraft" menas delvis den totala luftvolym som finns i inuti SUP-brädan. Lyftvolymen tillsammans med brädans totala vikt ger en indikation om vilken total lastvikt brädan kan hantera och samtidigt paddlas funktionellt. Generellt gäller att ju högre volym och ju lägre vikt desto högre flytkraft. Gällande hårda SUP-brädor så ger alltså en ihålig konstruktion i regel en högre flytkraft i förhållande till en bräda med skumkärna.
130
Färg: 

Färg

"Färg" avser de mest markanta färgerna i den grafiska designen. Inom kort kommer även färgtyp att anges här.
Blå-vit
Fenbox: 

Fenbox

"Fenbox" avser vilken typ av infästning för fenan som SUP-brädan har. Generellt finns två typer; slide-in och US-box. Med "Slide-in" menas att fenas skjuts in i fenboxen och låses med en sprint.Dessa används i regel till enklare brädkonstruktioner. "US-box" medför att du kan fästa de flesta fenmodeller i den fenbox genom att låsa fast dem med en skruv och mutter. I dessa boxar kan även fenor med sk klick-funktion fästas. Till dessa behövs ingen skruv eller mutter.
US-box
Bärvikt (inkl. bräda): 

Bärvikt (inkl. bräda)

Med "bärvikt" menas hur många kilo som hela utrustningen väger tillsammans. När det gäller uppblåsbara SUP-brädor så innefattar denna vikt allt du behöver bära med dig för att kunna paddla, dvs ryggsäck, bräda, paddel, fena, pump, fångrem samt reparationssats.
15,5 kg
Rekommenderat tryck: 

Rekommenderat tryck

Med "rekommenderat tryck" menas det lufttryck mätt i psi, som en uppblåsbar SUP-bräda bör ha för att lättast kunna paddlas och manövreras. Detta lufttryck är vad brädan är konstruerad för.

En person som väger närmare den övre gränsen för "paddlarens vikt" bör använda ett lufttryck som motsvarar rekommenderat tryck, medan för en person som väger nära eller under den undre gränsen för paddlarens vikt, kan 2-3 psi under rekommenderat tryck vara tillräckligt.

Viktigt att komma ihåg är också att nya brädor kan behöva blåsas upp till rekommenderat tryck ca 2-3 ggr innan materialet är fullt utsträckt. Innan dess kan de tappa något i tryck. Om brädan ska användas i stark värme (>+25 C) så kan det också räcka med att blåsa upp den till ca 1-2 psi lägre än rekommenderat tryck då den varma luften kommer att öka trycket i brädan.
15-17 psi, 1-1,2 bar
Lastvikt: 

Lastvikt

"Lastvikt" avser den vikt i kilo som SUP-brädan kan lastas med utöver paddlaren själv och fortfarande kunna paddlas och manövreras som tänkt.
Att detta inte är detsamma som "paddlarens vikt" beror på att vikten av paddlaren centreras till en relativt liten yta, medan packning, barn, hund etc fördelar vikten bättre.
+55 kg
Test data 

Test data

"Testdata" avser de specifika värden som produkterna genererat då de genomgått Kona Sports rigorösa funktionstestning på vattnet. Här testas allt från accelerations- till manövreringsförmåga. Samtliga modeller av Konas SUP-brädor har genomgått samma testbatteri och testprocedur och därigenom kan deras prestanda jämföras sinsemellan. Här kan du även se skillnaderna i prestanda mellan olika längder och bredder samt mellan hårda- och uppblåsbara SUP-brädor.
Stabilitetsvärdering:Mycket Stabil
Stabilitet (stillastående): 

Stabilitet (stillastående)

Med "Stabilitet" menas här hur stabil SUP-brädan upplevs när den ligger stilla på vattnet, sk initialstabilitet. Ju högre värde desto stabilare upplevs brädan.

Detta värde är bra att veta om man vill ha en bräda som passar bra för exempelvis fitness- och yogaövningar, fiske, sol & bad, att fika på eller att frakta utrustning från en båt etc. Värdet har beräknats från bla brädans form, konstruktion, våtyta, benägenhet att rolla, vikt mm.
136
Stabilitet (under framåtrörelse): 

Stabilitet (under framåtrörelse)

Med "Stabilitet" menas här hur stabil SUP-brädan upplevs när den drivs framåt på vattnet, sk sekundär stabilitet. Ju högre värde desto stabilare upplevs brädan.

Detta värde är bra att veta om man vill ha en bräda som passar bra för exempelvis träning, tävling, turpaddling etc. Att tänka på här är att fart ger stabilitet, dvs att en bräda som känns instabil när den ligger stilla på vattnet, kan upplevas som mycket stabil när den rör sig framåt. Värdet har beräknats från bla brädans form, konstruktion, våtyta, benägenhet att rolla, vikt mm.
120
Kursstabilitet: 

Kursstabilitet

"Kursstabilitet" även kallat riktningsstabilitet, handlar om hur lite eller mycket SUP-brädans kurs påverkas av paddlarens rörelser, vind, vågor etc. Teoretiskt gäller att ju högre siffra desto mindre behöver vi som paddlare jobba för att hålla kursen.

Vad som påverkar en brädas sk kursstabilitet är bl.a. dess längd, bredd, skrovform, styvhet, bottenstruktur, undersidans kanter, fena etc. men i grund och botten handlar detta egentligen om våra egen förmåga att styra brädan.

Viktigt att komma ihåg är att ju mer kursstabil en bräda är, desto svårare är den också att få på rätt kurs igen om vi skulle hamna ur kurs. Det är därför alltid bättre att försöka lära sig styra en bräda med "lägre" kursstabilitet, då den i regel är lättare att manövrera och därigenom hålla kursen bättre över hela distansen.
120
Glidtal: 

Glidtal

"Glidtal" anger SUP-brädans glidförmåga, dvs hur långt brädan i genomsnitt förflyttar sig av varje enskilt paddeltag. Denna beräkning är baserad på de fyra växlar som används inom SUP och de olika paddlingsfrekvenser/kadenser som de motsvarar. Ju högre tal desto längre eller snabbare glider brädan i genomsnitt per paddeltag.
12
Responsivitet: 

Responsivitet

Med det konstruerade ordet "responsivitet" menas här hur snabbt SUP-brädan reagerar på paddeltaget eller tyngdpunktsförflyttningar som vid fotstyrning och trimning av brädan.

Responsivitet pekar bla på hur styva brädans konstruktion och material är samt dess hydro- och aerodynamiska egenskaper. Ju högre tal desto snabbare reagerar brädan på de krafter paddlaren ställer på den samtidigt som den påverkas mindre av rådande vind- och vattenförhållanden. En bräda med lägre responsivitetstal kan därför vara mer förlåtande för oerfarna paddlare då paddlarens misstag inte blir lika framträdande.
140
Medelhastighet: 

Medelhastighet

Med "medelhastighet" menas här den genomsnittliga hastighet som denna modell av SUP-bräda presterat under de standardiserade funktionstester på vattnet som samtliga Konas brädmodeller genomgår.

För optimal kraftöverföring och därigenom fart gäller att alla de tre huvudparametrarna, paddeln, paddlaren och brädan svarar upp mot varandra. Om det finns brister i denna kedja så är det där vi bör lägga störst fokus om vi vill kunna öka vår medelhastighet.

Alla Konas brädor har referensvärden gällande max- och genomsnittliga medelhastigheter så dessa kan du också använda för att jämföra var din paddling står i förhållande till dessa. Om dina egna värden ligger under dessa referensvärden så kontakta oss så kan vi diskutera orsaken och hur du kan öka dina värden
8,14 km/h
Maxhastighet: 

Maxhastighet

Alla Konas brädor har referensvärden gällande max- och genomsnittliga medelhastigheter så dessa kan du också använda för att jämföra var din paddling står i förhållande till dessa.
11,56 km/h
Energiförbrukning: 

Energiförbrukning

“Energiförbrukning” visar den faktiska mängden energi i kcal som ett komplett funktionstest av denna modell av SUP-bräda kostar. Då samtliga Konas modeller genomgår exakt samma tester och testförfaranden i likvärdiga förhållanden, så kan denna siffra vara till hjälp för att kunna jämföra hur de olika modellerna och deras olika storlekar i förhållande till varandra.

Siffran indikerar hur mycket energi det kostar att driva och manövrera just denna brädmodell. Att beakta här är att för en person som väger ca 80 kg, kan en relativt stor, stabil och tung bräda kosta lika mycket energi som en relativt liten och lätt bräda, då den blir svårare att hålla balansen på.

Av denna anledning är det därför viktigt att alltid välja en SUP-bräda som är anpassad efter våra nuvarande fysik och förutsättningar, då utvecklas vi också som snabbast. Hos oss kan du därför alltid byta in din nuvarande bräda mot något mer passande i takt med din egenutveckling.
394 kcal
Styvhet: 

Styvhet

Med "styvhet" menas här hur styv SUP-utrustningen är, dvs hur lite eller mycket den böjer sig under belastning. Detta gäller primärt brädor, paddlar och fenor och bestäms genom utrustningens konstruktion och material. Gällande SUP-brädor hänger detta också ihop med termen "responsivitet".

För maximal kraftöverföring och därigenom effekt och fart, är en hög styvhet att föredra. Söker du istället en mjukare och mer förlåtande utrustning så är en lägre siffra att rekommendera.

Att tänka på är att ju mer erfarna vi blir, desto mer är vi betjänta av styvare utrustning. Är du ny inom SUP så kan låg till medelstyv utrustning rekommenderas innan din kropp har vant sig vid de nya rörelserna. Var därför inte rädd för att byta till styvare utrustning allt efterhand du utvecklas. Har du frågor kring detta så tveka inte att kontakta oss.
Styv 4
Tillbehör 

Tillbehör

Vilka tillbehör ingår i paketet
GO-Pro fäste:Nej
Paddelhållare:Kardborre
Packsystem:Fram - Elastiskt
Fångrem:Kona svart spiral
Verktygssats:Ja
Bärhandtag:Mittcentrerat
Standard Paddel 

Standard Paddel

Med "standard paddel" menas den modell av paddel som normalt ingår vid köp av uppblåsbar SUP. Specifika detaljer kring denna paddel anges nedan.
Paddel: 

Paddel

Med "paddel" menas modell och typ av SUP-paddel som medföljer SUP-brädan.
3-delad aluminium
Paddelns vikt: 

Paddelns vikt

Med "paddelns vikt" menas paddelns totala vikt i kg.
930 g
Fena 

Fena

Vilken fena ingår i paketet?
Fentyp:Plast
Fendjup:23 cm
Fenvinkel:32 grader
Fenbas:14,2 cm
Ryggsäck 

Ryggsäck

Vilken ryggsäck ingår i leveransen?
Ryggsäck:Kona Premium
Ryggsäck strl. (HxBxD):95x45x45 cm
Ryggsäck inkl. tillbehör:4,7 kg

Det här ingår

Ryggsäck

Kona Premium är den finaste och mest bekväma ryggsäcken vi producerar. Den har extra fickor och kraftig, slitstark väv. Bra ergonomisk utformning för att möjliggöra längre vandring.

Pump

Kona GRI Double action är en förbättrad version av vår effektiva och dubbelverkande pump, GRI Double action. Fördelen med denna typ av pump är att du snabbt kan få upp trycket i din uppblåsbara SUP-bräda genom att pumpen fyller på luft både när du trycker ner samt drar upp handtaget.

Fena och fenbox

Stabil och stöttålig fena för uppblåsbara SUP-brädor med fenbox av s.k. US-modell. Denna fena har en stadigare infästning och ger därigenom en bättre manövrerbarhet och kursstabilitet än fenor av slide-in modell. Fenbox av US-modell medför även att du kan byta ut fenan till andra fenmodeller av US-typ.

Fångrem

Kona “Kontroll”, vår fångrem, s.k. “leash” av standard-modell i spiral-utförande för optimal funktion. I SUP är fångremmen din allra viktigaste säkerhetsdetalj. Denna fångrem har ett vadderat kardborre-fäste för mjuk och bekväm infästning mot ankel eller vad.

Paddel

Explore är vår tåliga standard-paddel för uppblåsbara SUP-brädor. En robust men relativt lätt SUP-paddel med skaft i aluminium och blad i plast som gör att du enkelt och snabbt kan komma igång med SUP. Paddeln har justerbar längd och är delbar i tre delar, vilket gör att du kan transportera den tillsammans med brädan i den medföljande ryggsäcken.


Du kanske också gillar

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Jag vill få förtur till realisation, nyheter och kampanjer.

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: $0
Till kassan